Toksisuus

Johdanto. Sisäilman mikrobitoksisuuden epäillään aiheuttavan rakennuksiin liitettyjä oireita, mutta hypoteesia tukevaa epidemiologista tutkimustietoa ei ole ollut tarjolla. Tässä tutkimuksessa tutkittiin oliko koulurakennusten sisäilmanäytteiden toksisuuksilla yhteyttä työhön liittyviin terveysoireisiin (= building-related symptoms, BRS).
Menetelmät. Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston Tilakeskus valitsi 15 koulua tutkimukseen. Vapaaehtoinen työhön liittyvä terveysoirekysely lähetettiin jokaiselle näissä kouluissa työskentelevälle opettajalle. Tilojen sisäilman pölyn ja laskeumamaljoilla kasvavien mikrobien toksisuudet analysoitiin karjun siittiösolujen liikkuvuustestillä.
Tulokset. Opettajat oireilivat 2,8 kertaa enemmän tiloissa, joissa oli toksisia pölynäytteitä verrattuna tiloihin, joissa ei ollut toksisuutta. Mikrobitoksisissa tiloissa oireilu oli 1,8-kertainen. Myös lomalla helpottuvien oireiden määrä korreloi toksisuuden kanssa.
Johtopäätökset. Opettajilla oli enemmän BRS-oireita luokkahuoneissa, joiden näytteet olivat toksisia. Karjun siittiösolujen liikkuvuustesti on täten lupaava työkalu osoittamaan sisäilman toksisuutta, joka on yhteydessä BRS-oireisiin.

Juttu kokonaisuudessaan linkin takana

https://www.inspectorsec.fi/toksisuus-yhteydessa-sisailmaoireisiin/

Tutkimuksen alkuperinen englanninkielinen versio

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28107741

Paina tästä tietoa sivumme

Homekoira Herttanen hoitaa homeesi kosteuskartoitus Home VOC Oy

Homekoira Herttanen hoitaa homeesi kosteuskartoitus otsonointi Home VOC Oy

Kategoriat:

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.