Radon

Radon mittaus sisäilma-ongelma

Radon pikamittareilla voit selvittää asuntosi radonpitoisuuden nopeasti.  Vuokraa tai osta Corentium Home –mittari

Vuokrahinnat pikamittareille

10 vrk 49€ (alle viikon mittaus on epätarkka, sis.alv 24%)

Yhteistiedot paina tästä

Korkea radonpitoisuus nostaa merkittävästi keuhkosyöpä-riskiä

Radioaktiivinen radonkaasu kulkeutuu maaperästä osaan suomalaisista kodeista ja voi aiheuttaa asukkaille vakavan terveysriskin. Asunnon radonpitoisuutta ei ole mahdollista aistia, sillä se on hajuton, mauton ja näkymätön kaasu. Radonin mittaaminen onkin ainoa tapa selvittää asunnon radonpitoisuus.

Radon kuolemat

Lukuisten tutkimuksien perusteella on radonin havaittu aiheuttavan keuhkosyöpää. Sen aiheuttamaan keuhkosyöpään kuolee Suomessa vuosittain arviolta 300 ihmistä.

Enimmäisarvon 300 Bq/m3 ylittäviä asuntoja ja työpaikkoja voi olla kaikkialla Suomessa, mutta korkeimmat radonriskialueet sijaitsevat tyypillisesti Etelä-Suomessa ja Pirkanmaan alueella. Näiden alueiden työpaikat ja yksityiset pientalo sekä kerrostalojen ensimmäisten kerrosten asunnot kannattaisi mitata. Radonmittaus on järkevä suorittaa myös kaikkialla Suomessa. Isoin riski on, kun rakennus sijaitsee kallio, hiekka- tai soramaalla.

  • Korkealle sisäilman radonpitoisuudelle altistuminen on merkittävä keuhkosyövän riskitekijä
  • Tupakoinnin jälkeen merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja on radon 20% tapauksista
  • Radonista sairastuu Suomessa joka vuosi yli 300 ihmistä keuhkosyöpään (STUK)
  • Sisäilman radonpitoisuus voidaan selvittää vain mittauksin, radonia ei ole mahdollista aistia
  • Radonille altistuminen ei aiheuta välittömiä oireita (EI huimausta, yskää, nuhaa)
  • Asunnon radonturvallinen sisäilma nostaa asuntosi arvoa ja edistää sen myyntiä

Asuntojen radonpitoisuuksien raja-arvot Suomessa

Säteilylain (859/2018) mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saa ylittää arvoa 300 Bq/m3Asunnot, joiden rakennuslupa on myönnetty 1.4.2004 tai sen jälkeen tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylitä arvoa 200 Bq/m3.

Maailman terveysjärjestö, WHO ohjeistaa asunnon radonpitoisuuden enimmäisarvoksi 100Bq/m3.

Korkea sisäilman radonpitoisuus kasvattaa keuhkosyöpäriskiä merkittävästi