84 / 100

Kosteusmittaus Rakenteuden Kosteuden Mittaajan  toimesta RKM tutkinto

Yleisimmät riskirakenteet kosteusmittaus

Kosteusmittaus:

-Kosteusmittaus lämpökameralla

-Yläpohjat

-Sisäseinät

-Julkisivut

-Alapohjat

-Märkätilat

Kosteusmittaus on hyvä ja tehokas aloittaa viielällä kelillä lämpökuvauksella, millä näkee nopeasti isot alueet. Kun riski-alueet on kartoitettu siirrytään pinta-, piikkivastus- ja porareikämittauksiin. Kun talon ja ulkoilman läpötilaero on pieni, lämpökuvaus ei toimi, mutta muut mittaustavat toimivat.kka), reunat ja tuulisuojat.[/caption]

Homeet ja mikrobit ovat osa luontoa

Materiaalien pinta harmaantuu veden, auringonvalon ja sienten yhteisvaikutuksesta (ulkopinnat ja -rakenteet)

Ulkopinnan vähäiset homepisteet eivät yleensä ongelma

Kosteusongelmat, -viat
ja -vauriot johtuvat
veden pääsystä
rakenteisiin tai pitkä-
aikaisesta kosteus-
rasituksesta -> vika / vaurio

Runsas homekasvu ongelma:

ulkonäkö, terveys -> johtaa usein
myös lahovikaan / -vaurioon

Ongelmat johtuvat rakenteisiin kertyneestä kosteudesta – ajan funktiona -> kosteusmittaus

Kosteuden hallintaan liittyy olennaisesti materiaalien ja rakenteiden kosteudensietokyky

Rakenteet ja materiaalit kestävät lyhytaikaisia kosteusrasituksia

Jos kosteusrasitus > kosteudensietokyky = riski on olemassa ja vika / vaurio voi toteutua

Riskirajat on tunnettava (kosteus – lämpö – aika)

Homeongelmat ja -vauriot ovat seuraus rakentamisen kosteuden hallinnan epäonnistumisesta ja sen seurauksena syntyneiden kosteus- ja mikrobiriskien toteutumisesta

Korjausrakentamisen ongelmat sisäilman laatu ilmanvaihdon rakentaminen vanhaan taloon vaikeaa läpiviennit ongelmien syinä

Kosteus- home- ja laho-ongelmien historiaa

Suomessa lattiasienen aiheuttamat ongelmat on
tunnettu jo kauan → ongelmat laajoja lattioissa ja
seinien alaosissa (Luotonen et al 1980,
Viitanen 1986, Paajanen et Viitanen 1990)

Lahovaurioiden korjausohjeet VTT (1980):
Silloiset ratkaisut eivät täytä homekorjausten
nykyisiä vaatimuksia?

Ruotsissa eristämättömälle betonilaataalle koolatut puulattiat ja kellareiden virheelliset sisäpuoliset eristykset aiheuttivat ongelmia1970-luvulla (Samuelson 1985).

Ryömintätilaiset lattiat ovat tuottaneet ongelmia etenkin kostean maapohjan, puutteellisen ilmanvaihdon ja hallitsemattomien ilmavuotojen (hajujen) vuoksi

Vauriot johtuvat usein silkasta vedestä -> kosteusmittaus

Ympäristöstä tulee vettä: kattovuodot, ulkopintojen vesivuodot, maakosteus ja pohjavesi, valumavesi rakenteisiin, kastuminen rakennusvaiheessa, kosteuseristykset eivät toimi jne…

Käytöstä tulee vettä: erilaiset putkivuodot, sisäilman korkea kosteus ja kylmäsillat, sisäilman vuotovirtaus ja kosteuden kondensoituminen rakenteisiin, puutteellinen tai toimimaton ilmanvaihto….

Rakenteet eivät kestä: väärin suunnitellut ja toteutetut veden poiston ja eristyksen ratkaisut, veden kertymä rakenteisiin, puutteellinen maapohjan kuivaus, kosteustekninen suunnittelu ei ole toiminut…

Korjaus epäonnistuu: vakavammat viat jääneet korjaamatta, virheelliset rakenne- ja materiaaliratkaisut, läpiviennit vuotavat ilmaa, kuivaus ja jälkihuolto jääneet tekemättä…

Huollon puute tai virheet, huolimaton vedenkäyttö, liiallinen sisäilman kosteus, puutteellinen ilmanvaihto, vesivuotoon ei reagoida….

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, katot

Tasakatot

-Vesi kertyy tasakatolle: liian pienet “kaadot”, veden poisto epäonnistunut, poistoputket tukkeutuneet tai vuotavat sisään

-Pakkanen rikkoo vesikaton, vesi vuotaa rakenteisiin

-Katolle kertynyt ja ylipursuava vesi kastelee seinän yläosan

-Läpiviennit huonosti eristetty (korotukset ja tiivistykset puutteelliset)

-Sisäilman kosteus vuotaa (ilmavuodot) kattorakenteisiin

-Liian ahdas ullakkotilan tuuletustila

Harjakatot

-Läpiviennit vuotavat

-Vesi jäätyy katolla ja aiheuttaa “vesipadon”

-Yläpohjan huono kosteuseristys päästää sisäilman kosteutta kattorakenteisiin, yhdistyy puutteelliseen harjan tuuletukseen

-Liiallinen tuuletus päästää ulkoilman kosteuden ullakolle

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, seinät

Ulkoseinärakenteet

-Sade ja tuulipaine (viistosade) kastelee seinän ja painaa vettä saumoista ja raoista sisempiin rakenneosiin: saumat, liitokset vettä keräävät detaljit ongelmapaikkoja, etenkin korkeat rakennukset

-Tiiliverhouksen purseet kiinni tuulensulussa, vesi pääsee kastelemaan tuulensulun (kapillaarinen ja diffuusiosiirtymä)

-Julkisivun kautta päässyt vesi valuu alempiin rakenneosiin ja “jämähtää” sinne

Ikkunat, ovet, läpiviennit, saumat, yms. detaljit

-Ikkuna- ja suojapellitykset väärin asennettu: päästävät sadeveden tunkeutumaan seinärakenteeseen, jossa vesi valuu alaspäin ja vaurioittaa seinän alaosaa

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, lattiat

Matalat maanvaraiset lattiarakenteet javalesokkelit” -> kosteusmittaus

-Puurakenteet pintalaatan tason alla tai maanpinnan tason alapuolella

-Puurakenne suljettu “valesokkelin” taakse, ei pääse kuivumaan

-Betonirakenteet maan pinnan alapuolella ja kosteuseristeet puutteelliset, vesi ja kosteus siirtyy hitaasti rakenteisiin

-Eristämätön betonilaatta maassa, maan kosteus siirtyy suoraan betoniin ja muihin rakenneosiin

Puurakenteet tai orgaaninen pöly eristämättömällä betonilaatalla

-Laatalle perustettu koolattu puulattia (orgaaninen pöly laatan yläpinnalla on homesienille riittävä ravinne, kun kosteutta tiivistyy laatalle)

-Väliseinät pintalaatan tason alapuolella, sama ilmiö kuin valesokkelien kohdalla

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, välipohjat -> kosteusmittaus

Betonivälipohjat

-Betonilaudoitukset jääneet rakenteisiin (vanhat rakennukset) à
Läpivientien teko avaa vanhat ”homelähteet”

-Betonin valukosteus on vioittanut muita rakenteita

-Betonin puutteellinen kuivaus ja liian nopea pinnoittaminen

Puuvälipohjat

-Välipohjien palkit upotettu tiiliseiniin (vanhat rakennukset) à ulkoseiniin päässyt kosteus lahottanut palkkien päät

-Vanhoissa välipohjissa käytetty orgaanisia eristeitä (puru, turve) à kuivaaminen hankalaa ja kosteusvaurioissa mikrobikasvu käynnistyy helposti

-Vesivuodoista tullut vesi vioittaa rakenteita, jos kuivaus ei onnistu, kosteusmittaaja  

Avainsanoja ja QA kosteusmittaus

Kosteusmittaus

Rakennusfysiikka

Ilman kosteus

Materiaalien kosteus

Kosteuden siirtyminen

Kosteusvauriot

Kosteusvaurioiden synty

Kosteusmittausmenetelmät ja -laitteet

Pintakosteusosoittimet

Vastusmittaus

Kuivatus-punnitus

Suhteellisen kosteuden mittaus

Rakenteiden päällystettävyys

Pätevöitynyt Kosteusmittaaja


Pientalon riskirakenteita Kaksoislaatta Kosteusmittaus Home VOC Oy
Pientalon riskirakenteita Kaksoislaatta Kosteusmittaus Home VOC Oy

Home ja laho vaativat kehittyäkseen
etenkin kosteutta

Sienten itiöitä ja partikkeleita on ympärillämme (lähes) kaikkialla

Kosteus (veden aktiivisuus), lämpöä ja aikaa tarvitaan kasvuun

Kasvua erilaisilla materiaaleilla: tekstiilit, nahka, paperi, puu, pinnoitteet, muovit, muuratut rakenteet, betoni yms.

Materiaalien pintaan kertynyt orgaaninen pöly altistaa pinnan mikrobien ja homeen kasvulle

Homeet ja mikrobit ovat osa luontoa

Materiaalien pinta harmaantuu veden, auringonvalon ja sienten yhteisvaikutuksesta (ulkopinnat ja -rakenteet)

Ulkopinnan vähäiset homepisteet eivät yleensä ongelma

Kosteusongelmat, -viat
ja -vauriot johtuvat
veden pääsystä
rakenteisiin tai pitkä-
aikaisesta kosteus-
rasituksesta -> vika / vaurio

Runsas homekasvu ongelma:

ulkonäkö, terveys -> johtaa usein
myös lahovikaan / -vaurioon

Ongelmat johtuvat rakenteisiin kertyneestä kosteudesta – ajan funktiona

Kosteuden hallintaan liittyy olennaisesti materiaalien ja rakenteiden kosteudensietokyky

Rakenteet ja materiaalit kestävät lyhytaikaisia kosteusrasituksia

Jos kosteusrasitus > kosteudensietokyky = riski on olemassa ja vika / vaurio voi toteutua

Riskirajat on tunnettava (kosteus – lämpö – aika)

Homeongelmat ja -vauriot ovat seuraus rakentamisen kosteuden hallinnan epäonnistumisesta ja sen seurauksena syntyneiden kosteus- ja mikrobiriskien toteutumisesta

Korjausrakentamisen ongelmat àsisäilman laatu à ilmanvaihdon rakentaminen vanhaan taloon vaikeaa à läpiviennit ongelmien syinä

Kosteus- home- ja laho-ongelmien historiaa

Suomessa lattiasienen aiheuttamat ongelmat on
tunnettu jo kauan → ongelmat laajoja lattioissa ja
seinien alaosissa (Luotonen et al 1980,
Viitanen 1986, Paajanen et Viitanen 1990)

Lahovaurioiden korjausohjeet VTT (1980):
Silloiset ratkaisut eivät täytä homekorjausten
nykyisiä vaatimuksia?

Ruotsissa eristämättömälle betonilaataalle koolatut puulattiat ja kellareiden virheelliset sisäpuoliset eristykset aiheuttivat ongelmia1970-luvulla (Samuelson 1985).

Ryömintätilaiset lattiat ovat tuottaneet ongelmia etenkin kostean maapohjan, puutteellisen ilmanvaihdon ja hallitsemattomien ilmavuotojen (hajujen) vuoksi

Vauriot johtuvat usein silkasta vedestä

Ympäristöstä tulee vettä: kattovuodot, ulkopintojen vesivuodot, maakosteus ja pohjavesi, valumavesi rakenteisiin, kastuminen rakennusvaiheessa, kosteuseristykset eivät toimi jne…

Käytöstä tulee vettä: erilaiset putkivuodot, sisäilman korkea kosteus ja kylmäsillat, sisäilman vuotovirtaus ja kosteuden kondensoituminen rakenteisiin, puutteellinen tai toimimaton ilmanvaihto….

Rakenteet eivät kestä: väärin suunnitellut ja toteutetut veden poiston ja eristyksen ratkaisut, veden kertymä rakenteisiin, puutteellinen maapohjan kuivaus, kosteustekninen suunnittelu ei ole toiminut…

Korjaus epäonnistuu: vakavammat viat jääneet korjaamatta, virheelliset rakenne- ja materiaaliratkaisut, läpiviennit vuotavat ilmaa, kuivaus ja jälkihuolto jääneet tekemättä…

Huollon puute tai virheet: huolimaton vedenkäyttö, liiallinen sisäilman kosteus, puutteellinen ilmanvaihto, vesivuotoon ei reagoida….

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, katot

Tasakatot

Vesi kertyy tasakatolle: liian pienet “kaadot”, veden poisto epäonnistunut, poistoputket tukkeutuneet tai vuotavat sisään

Pakkanen rikkoo vesikaton, vesi vuotaa rakenteisiin

Katolle kertynyt ja ylipursuava vesi kastelee seinän yläosan

Läpiviennit huonosti eristetty (korotukset ja tiivistykset puutteelliset)

Sisäilman kosteus vuotaa (ilmavuodot) kattorakenteisiin

Liian ahdas ullakkotilan tuuletustila

Harjakatot

Läpiviennit vuotavat

Vesi jäätyy katolla ja aiheuttaa “vesipadon”

Yläpohjan huono kosteuseristys päästää sisäilman kosteutta kattorakenteisiin, yhdistyy puutteelliseen harjan tuuletukseen

Liiallinen tuuletus päästää ulkoilman kosteuden ullakolle

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, seinät

Ulkoseinärakenteet

Sade ja tuulipaine (viistosade) kastelee seinän ja painaa vettä saumoista ja raoista sisempiin rakenneosiin: saumat, liitokset vettä keräävät detaljit ongelmapaikkoja, etenkin korkeat rakennukset

Tiiliverhouksen purseet kiinni tuulensulussa, vesi pääsee kastelemaan tuulensulun (kapillaarinen ja diffuusiosiirtymä)

Julkisivun kautta päässyt vesi valuu alempiin rakenneosiin ja “jämähtää” sinne

Ikkunat, ovet, läpiviennit, saumat, yms. detaljit

Ikkuna- ja suojapellitykset väärin asennettu: päästävät sadeveden tunkeutumaan seinärakenteeseen, jossa vesi valuu alaspäin ja vaurioittaa seinän alaosaa

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, lattiat

Matalat maanvaraiset lattiarakenteet ja “valesokkelit”

Puurakenteet pintalaatan tason alla tai maanpinnan tason alapuolella

Puurakenne suljettu “valesokkelin” taakse, ei pääse kuivumaan

Betonirakenteet maan pinnan alapuolella ja kosteuseristeet puutteelliset, vesi ja kosteus siirtyy hitaasti rakenteisiin

Eristämätön betonilaatta maassa, maan kosteus siirtyy suoraan betoniin ja muihin rakenneosiin

Puurakenteet tai orgaaninen pöly eristämättömällä betonilaatalla

Laatalle perustettu koolattu puulattia (orgaaninen pöly laatan yläpinnalla on homesienille riittävä ravinne, kun kosteutta tiivistyy laatalle)

Väliseinät pintalaatan tason alapuolella, sama ilmiö kuin valesokkelien kohdalla

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, välipohjat

Betonivälipohjat

Betonilaudoitukset jääneet rakenteisiin (vanhat rakennukset) à
Läpivientien teko avaa vanhat ”homelähteet”

Betonin valukosteus on vioittanut muita rakenteita

Betonin puutteellinen kuivaus ja liian nopea pinnoittaminen -> Kosteusmittaus

Puuvälipohjat

Välipohjien palkit upotettu tiiliseiniin (vanhat rakennukset) à ulkoseiniin päässyt kosteus lahottanut palkkien päät

Vanhoissa välipohjissa käytetty orgaanisia eristeitä (puru, turve) à kuivaaminen hankalaa ja kosteusvaurioissa mikrobikasvu käynnistyy helposti

Vesivuodoista tullut vesi vioittaa rakenteita, jos kuivaus ei onnistu

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, kellarit

Sokkelit ja kellaritilat

veden eristykset vanhentuneet tai puuttuvat (pelkkä betoni ei riitä)

betonilaudoitukset jätetty rakenteisiin (runsas home- ja lahokasvu)

kellariseinien sisäpuoliset eristykset tehty väärin, kosteus jämähtänyt sisäpuolisiin koolaus- ja eristekerroksiin

kellarien tuuletus puutteellinen

Porrastetut perustukset ja rinneratkaisut

veden patoutuminen sokkelirakenteisiin, josta kosteus siirtyy ylempiin rakenneosiin

Matalat ryömintätilaiset “tuuletetut” lattiat

kostea maapohja, kosteus siirtyy ilmatilaan, liian matala ilmatila

huono tuulettuvuus, ilmanvaihtoluukut suljettu

rakenne vuotaa ilmaa, hajuhaittoja sisäilmaan

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, kosteat tilat

Kosteat tilat ja putkitilat

putkivuodot , ilman vuoto putkitiloista sisäilmaan

puuttuvat eristykset tai puutteelliset läpivientien tiivistykset

kosteus vaikuttaa usein kosteaan tilaan rajoittuvien kuivien tilojen vioittumiseen (vesi valuu alaspäin ja siirtyy laatalla vaakatasossa)

Sisäilman yli- tai alipaine ja virheellinen ilmanvaihto

kostean ilman vuoto rakenteisiin lisääntyy ylipaineessa

alipaineessa ilmaa vuotaa hallitsemattomasti rakenteiden läpi ja aiheuttaa hajuhaittoja sisäilmaan (myös homeen hajua)

yhdistyy virheelliseen tai puutteelliseen ilmanvaihtoon

Ongelmat tulevat esiin mm. korjausten yhteydessä

viat tulevat esiin usein vasta rakenteita avattaessa tai korjattaessa

Lähde oli Hometakoiden sivut, paina tästä! 

Ilmavaihdon parantaminen

Usein talossa on  vain sisäpinnoissa hometta, jolloin riittää jälkiasennettu tuloilman parantaminen. Syynä on liian kostea sisäilma (kosteusmittaus). Suosittelen lämmönvaihtimella olevia energiatehokkaita laitteita, joidenka laitehinnat ovat alle ja yli 500 €. Ne myös paineistavat taloa samalla.

Toinen suositeltava on kosteudella ohjattu poisto kosteista tiloista. Silloin pitää varmistaa tuloilman riittävyys, muutoin ilma tulee rakenteista.

Hallittu ilmavaihto vähentää rakenteista imettävää likaista ilmaa ja säästää energiakuluina oikein toteutettuna -k

Rakennusfysiikka

 • Ilman kosteus
 • Materiaalien kosteus
 • Kosteuden siirtyminen

Kosteusvauriot

 • Kosteusvaurioiden synty
 • Kosteusmittausmenetelmät ja -laitteet
 • Pintakosteusosoittimet
 • Vastusmittaus
 • Kuivatus-punnitus
 • Suhteellisen kosteuden mittaus
 • Rakenteiden päällystettävyys
 • -> Pätevöitynyt Kosteusmittaaja

Hometalkoot paina tästä

Rakenteiden kosteden mittajan todistus etusivun alaosassa paina tästä

Mittalaitteet ovat Vaisalan ja Flir kalustoa